МКБ 10 - Международна класификация на заболяванията от 10-та ревизия

Международна класификация на болестите по 10-та ревизия (МКБ-10)

Някои инфекциозни и паразитни заболявания

( А00-В99 )

II Нововъведения

( C00-D48 )

III ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КРЪВ, ЗАБОЛЯВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТДЕЛНИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИМУНАЛНИЯ МЕХАНИЗЪМ

( D50-D89 )

IV ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЕНДОКСИЙНАТА СИСТЕМА, БОЛЕСТИ НА ХРАНИТЕ И НАРУШЕНИЕ НА ОБМЕН НА ВЕЩЕСТВА

( E00-E90 )

V ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТРУДОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

( F00-F99 )

VI ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА

( G00-G99 )

VII БОЛЕСТИ НА ОЧИТЕ И НЕГОВИТЕ УРЕДИ

( Н00-Н59 )

VIII ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА УЧАСТЪК И МОСКИТЪЧНАТА КОРЕКЦИЯ

( Н60-Н95 )

IX ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

( I00-I99 )

X Болести на респираторни органи

( J00-J99 )

XI ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

( К00-К93 )

XII БОЛЕСТИ НА КОЖАТА И ПОДКУЛАТОРНИТЕ КЛЕТКИ

( L00-L99 )

XIII Болести на костно-мускулната система и свързване на тъканите

( М00-М99 )

XIV ЗАБОЛЯВАНИЯ НА УРОЛИНАТА СИСТЕМА

( N00-N99 )

XV ГРИЖА, ГЕННИ И ПЕРИОДИЧЕН ПЕРИОД

( O00-O99 )

XVI ОТДЕЛНИ УСЛОВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ В ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД

( Р00-Р96 )

XVII КОНГЕНИТНИ АНОМАЛИИ [РАЗЛИЧНИ РАЗРУШАНИЯ], ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОСОМНИ ПРОБЛЕМИ

( Q00-Q99 )

XVIII СИМПТОМИ, ЗНАЦИ И ОТКАЗАНИЯ ОТ НОРМА, ОТКРИТИ В КЛИНИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, НЕ СЕ КЛАСИФИЦИРАТ В ДРУГИ ОБРАЗЦИ

( R00-R99 )

XIX ВРЕДИ, ЗАБОЛЯВАНЕ И НЯКОИ ДРУГИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ИЗЛОЖЕНИЕТЕ ВЪНШНИ ПРИЧИНИ

( S00-T98 )

XX ВЪНШНИ ПРИЧИНИ ЗА МОРБИЦИИ И МОРСТВО

( V01-Y98 )

XXI фактори, които влияят върху състоянието на насилието в народното съзнание и се обжалват пред институциите за здравеопазване

( Z00-Z99 )

XXII Кодове за специални цели

( U00-U89 )

Търсене в MKB-10

Търсене по текст:

Търсене по код ICD 10:

Търсене по азбучен ред

В Русия Международната класификация на болестите по 10-ия преглед ( МКБ-10 ) е приета като единен нормативен документ, който взема предвид честотата, причините за населението да се обръща към лечебните заведения на всички отдели, причините за смъртта.

МКД-10 беше въведена в практиката на здравеопазване в целия RF през 1999 г. по заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27.05.97. №170

Пускането на новата версия ( МКД-11 ) е планирано през 2017 г.