МКБ 10 - Международна класификация на болестите, 10-та ревизия

Международна класификация на болестите, 10-та ревизия (МКБ-10)

Някои инфекциозни и паразитни заболявания

( А00-В99 )

II НЕ ФОРМАЦИИ

( C00-D48 )

III Болести на кръвта, кръвообразуващи органи и някои нарушения, свързани с имунния механизъм

( D50-D89 )

IV БОЛЕСТИ НА ЕНДОКРИЙНАТА СИСТЕМА, ЗАБРАНЕНОСТ НА ХРАНАТА И БЕЗОПАСНОСТ НА ОБМЕН НА ВЕЩЕСТВА

( E00-E90 )

V ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТРУДОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

( F00-F99 )

VI ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА

( G00-G99 )

VII БОЛЕСТИ ОТ ОЧИТЕ И НЕГОВИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ АПАРАТИ

( Н00-Н59 )

VIII ЗАБОЛЯВАНИЯ НА УЧЕБНИЯ И МАСИЧЕН ПРОЦЕС

( Н60-Н95 )

IX ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СИСТЕМАТА НА ОГРАНИЧАВАНЕ

( I00-I99 )

ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

( J00-J99 )

ХИМИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

( К00-К93 )

XII Болести на кожата и подкожната тъкан

( L00-L99 )

XIII Болести на костно-мускулна система и свързваща тъкан

( М00-М99 )

XIV ЗАБОЛЯВАНИЯ НА УРИНОКАЛНАТА СИСТЕМА

( N00-N99 )

ХV ГРАЖДАНСТВО, НАГРАДА И ПОСТОЯНЕН ПЕРИОД

( O00-O99 )

XVI ОТДЕЛНИ УСЛОВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ В ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД

( Р00-Р96 )

XVII КОНГЕНИТНИ АНОМАЛИИ [РАЗЛИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ], ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОСОМАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

( Q00-Q99 )

XVIII СИМПТОМИ, СИМПТОМИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ НОРМА, ОПРЕДЕЛЕНИ ПО ВРЕМЕ НА КЛИНИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, НЕ СЕ КЛАСИФИЦИРАТ В ДРУГИ ОБРАЗЦИ

( R00-R99 )

ХИК ВРЕДИ, ЗАБОЛЯВАНЕ И НЯКОИ ДРУГИ ЕФЕКТИ ОТ ВЪНШНИ ПРИЧИНИ

( S00-T98 )

XX ВЪНШНИ ПРИЧИНИ ЗА МОРБИЦИИ И МОРСТВО

( V01-Y98 )

XXI ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАБОТАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

( Z00-Z99 )

XXII Кодове със специално предназначение

( U00-U89 )

Търсене в MKB-10

Търсене по текст:

Търсене по ICD код 10:

Търсене в азбуката

В Русия Международната класификация на заболяванията от 10-та ревизия ( МКБ-10 ) беше приета като единен регулаторен документ, който отчита случаите, причините за обществените разговори към лечебните заведения на всички отдели, причините за смъртта.

МКБ-10 беше въведена в практиката на здравеопазване на цялата територия на Руската федерация през 1999 г. със заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27 май 1997 г. №170

Пускането на нова версия ( МКД-11 ) е планирано за 2017 г.