МКБ 10 - Международна класификация на болестите, 10-та ревизия

Азбучен показател на диагнозите на МКБ-10

Търсене в MKB-10

Търсене по текст:

Търсене по ICD код 10:

Търсене в азбуката

В Русия Международната класификация на заболяванията от 10-та ревизия ( МКБ-10 ) беше приета като единен регулаторен документ, който отчита случаите, причините за обществените разговори към лечебните заведения на всички отдели, причините за смъртта.

МКБ-10 беше въведена в практиката на здравеопазване на цялата територия на Руската федерация през 1999 г. със заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27 май 1997 г. №170

Пускането на нова версия ( МКД-11 ) е планирано за 2017 г.