МКБ 10 - Международна класификация на заболяванията от 10-та ревизия

ARTHROPATHIES (M00-M25)

Нарушенията, които засягат предимно периферните стави (крайниците)

M00-M03 ИНФЕКЦИОЗНИ АРТРОПАТИИ

Забележка. Тази група обхваща артропатиите, причинени от микробиологични агенти. Разграничението се прави в зависимост от следните типове етиологична връзка: а) директна инфекция на ставата, в която микроорганизмите нахлуват в синовиалната тъкан и се намират микробни антигени в ставата; б) непряка инфекция, която може да бъде от два вида: "реактивна артропатия", когато се установи микробната инфекция на тялото, но в ставата не се откриват нито микроорганизми, нито антигени; и "постинфекционна артропатия", при която е налице микробният антиген, но възстановяването на организма е неубедително и няма данни за локално размножаване на микроорганизма.

М05-М14 ИНФЛАМИРАЩИ ПОЛЯРТОПРОФИЦИИ

M15-M19 ARTHROSE

Забележка. В този блок терминът "остеоартрит" се използва като синоним на термина "артроза" или "остеоартрит". Терминът "първичен" се използва в обичайното му клинично значение.

Изключени: гръбначен остеоартрит ( M47.- )

М20-М25 ДРУГИ ЩЕТИ НА ПРЕМИНАВАНЕ

Изключва: стави на гръбначния стълб ( M40-M54 )

Търсене в MKB-10

Търсене по текст:

Търсене по код ICD 10:

Търсене по азбучен ред

Класове на МКБ-10

 1. НЯКОИ ИНФЕКЦИОНИ И ПАРАЗИТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 2. Неоплазми
 3. Болести на кръвта, кръвоносните съдове и изолираните нарушения, които включват имунния механизъм
 4. Болести на ендокринната система, изхвърляне на храна и нарушение на обмен на вещества
 5. ПСИХИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТРУДОВЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
 6. Болести на нервната система
 7. Болести на очите и неговото устройство
 8. ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА КРАКАТА И ПОДГОТОВКАТА НА ЗЕМЯТА
 9. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 10. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ОРГАНИ
 11. Болести на храносмилателните органи
 12. ЗАБОЛЯВАНЕ НА КОЖАТА И ПОДКУЛАТОРНИТЕ КЛЕТКИ
 13. Болести на костите и мускулите и съединителните тъкани
 14. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СИСТЕМАТА НА UROLLEY
 15. ГРИЖА, ГЕННИ И ПЕРИОДА, ПОСТОЯНЕН ДЕН
 16. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ В ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД
 17. КОНГЕНИТНИ АНОМАЛИИ [РАЗРУШЕНИЯ], ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОСОМАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 18. СИМПТОМИ, СПИСЪЦИ И ОТГОВОРИ ОТ НОРМА, ОТКРИТИ В КЛИНИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОИТО НЕ СА КЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ОБРАЗЦИ
 19. УВРЕЖДАНЕ, ЗАБОЛЯВАНЕ И НЯКОИ ДРУГИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИЗЛАГАНЕТО НА ВЪНШНИ ПРИЧИНИ
 20. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ ЗА МОРБИЦИИ И МОРСТВО
 21. ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ДЪРЖАВАТА НА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНСТИТУЦИИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 22. Кодове за специални цели

В Русия Международната класификация на заболяванията от 10-та ревизия ( МКБ-10 ) е приета като единствен нормативен документ, който взема предвид честотата, причините за населението да разглежда медицинските съоръжения на всички отдели, причините за смъртта.

МКД-10 беше въведена в практиката на здравеопазване в целия RF през 1999 г. по заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27.05.97. №170

Пускането на новата версия ( МКД-11 ) е планирано през 2017 г.