МКБ 10 - Международна класификация на заболяванията от 10-та ревизия

Постинфекция и реактивна артропатия при заболявания, класифицирани другаде (M03 *)

[код за локализация виж по-горе] Изключено: директна инфекция на ставата при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде (*)

M03.0 * Артрит след менингококова инфекция (A39.8 +)

Изключени: менингококов артрит ( M01.0 * )

M03.1 * Постинфекциозна артропатия със сифилис

Възли на клатун ( A50.5 + ) Изключени: Charcot артропатия или табетична артропатия ( M14.6 * )

M03.2 * Други постфекциозни артропатии при заболявания, класифицирани другаде

Постинфекциозна артропатия с: Ентерит, причинен от Yersinia enterocolitica ( A04.6 + ). вирусен хепатит ( B15-B19 +) Изключен: вирусни артропатии (- M01.5 * )

M03.6 * Реактивна артропатия при други заболявания, класифицирани другаде

Артропатия с инфекциозен ендокардит ( I33.0 + )

Търсене в MKB-10

Търсене по текст:

Търсене по код ICD 10:

Търсене по азбучен ред

Класове на МКБ-10

 1. НЯКОИ ИНФЕКЦИОНИ И ПАРАЗИТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 2. Неоплазми
 3. Болести на кръвта, кръвоносните съдове и изолираните нарушения, които включват имунния механизъм
 4. Болести на ендокринната система, изхвърляне на храна и нарушение на обмен на вещества
 5. ПСИХИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТРУДОВЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
 6. Болести на нервната система
 7. Болести на очите и неговото устройство
 8. ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА КРАКАТА И ПОДГОТОВКАТА НА ЗЕМЯТА
 9. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 10. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ОРГАНИ
 11. Болести на храносмилателните органи
 12. ЗАБОЛЯВАНЕ НА КОЖАТА И ПОДКУЛАТОРНИТЕ КЛЕТКИ
 13. Болести на костите и мускулите и съединителните тъкани
 14. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СИСТЕМАТА НА UROLLEY
 15. ГРИЖА, ГЕННИ И ПЕРИОДА, ПОСТОЯНЕН ДЕН
 16. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ В ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД
 17. КОНГЕНИТНИ АНОМАЛИИ [РАЗРУШЕНИЯ], ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОСОМАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 18. СИМПТОМИ, СПИСЪЦИ И ОТГОВОРИ ОТ НОРМА, ОТКРИТИ В КЛИНИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОИТО НЕ СА КЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ОБРАЗЦИ
 19. УВРЕЖДАНЕ, ЗАБОЛЯВАНЕ И НЯКОИ ДРУГИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИЗЛАГАНЕТО НА ВЪНШНИ ПРИЧИНИ
 20. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ ЗА МОРБИЦИИ И МОРСТВО
 21. ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ДЪРЖАВАТА НА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНСТИТУЦИИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 22. Кодове за специални цели

В Русия Международната класификация на заболяванията от 10-та ревизия ( МКБ-10 ) е приета като единствен нормативен документ, който взема предвид честотата, причините за населението да разглежда медицинските съоръжения на всички отдели, причините за смъртта.

МКД-10 беше въведена в практиката на здравеопазване в целия RF през 1999 г. по заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27.05.97. №170

Пускането на новата версия ( МКД-11 ) е планирано през 2017 г.