МКБ 10 - Международна класификация на заболяванията от 10-та ревизия

Артропатия при други заболявания, класифицирани другаде (M14 *)

Изключени: артропатия (когато) :. хематологични нарушения (- M36.3 * ). реакции на свръхчувствителност ( M36.4 * ). неопатия ( M36.1 * ) невропатична спондилопатия ( M49.4 * ) псориатична и ентеропатична артропатия (*). младежки (*)

M14.0 * Духовна артропатия поради ензимни дефекти и други наследствени заболявания

Духовна артропатия с: Синдром Леша- Нихена ( E79.1 + ). сърповидноклетъчна болест ( D57.- +)

M14.1 * Кристална артропатия при други метаболитни заболявания

Кристална артропатия при хиперпаратиреоидизъм ( E21.- +)

M14.2 * Диабетна артропатия (E10-E14 + с четвърти знак .6)

Изключени: диабетна невропатична артропатия ( M14.6 * )

M14.3 * Липоиден дерматоартрит (E78.8 +)

М14.4 * Артропатия при амилоидоза (E85 .- +)

М14.5 * Артропатия при други заболявания на ендокринната система, хранителни разстройства и метаболитни нарушения

Артропатия с: акромегалия и гигантизъм на хипофизата ( E22.0 + ). хемохроматоза ( E83.1 + ). хипотиреоидизъм (E00-E03 +). тиротоксикоза хипертиреоидизъм ( E05.- +)

M14.6 * Невропатична артропатия

Чаркот артропатия или табетична артропатия ( А52.1 + ) Диабетна невропатна артропатия ( Е10-Е14 + с общ четвърти знак.6)

M14.8 * Артропатия при други специфични заболявания, класифицирани другаде

Артропатия с: еритема :. ( L51.- +). (L52 +). саркоидоза ( D86.8 + ). Болест на Whipple ( K90.8 + )

Търсене в MKB-10

Търсене по текст:

Търсене по код ICD 10:

Търсене по азбучен ред

Класове на МКБ-10

 1. НЯКОИ ИНФЕКЦИОНИ И ПАРАЗИТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 2. Неоплазми
 3. Болести на кръвта, кръвоносните съдове и изолираните нарушения, които включват имунния механизъм
 4. Болести на ендокринната система, изхвърляне на храна и нарушение на обмен на вещества
 5. ПСИХИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТРУДОВЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
 6. Болести на нервната система
 7. Болести на очите и неговото устройство
 8. ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА КРАКАТА И ПОДГОТОВКАТА НА ЗЕМЯТА
 9. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 10. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ОРГАНИ
 11. Болести на храносмилателните органи
 12. ЗАБОЛЯВАНЕ НА КОЖАТА И ПОДКУЛАТОРНИТЕ КЛЕТКИ
 13. Болести на костите и мускулите и съединителните тъкани
 14. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СИСТЕМАТА НА UROLLEY
 15. ГРИЖА, ГЕННИ И ПЕРИОДА, ПОСТОЯНЕН ДЕН
 16. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ В ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД
 17. КОНГЕНИТНИ АНОМАЛИИ [РАЗРУШЕНИЯ], ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОСОМАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 18. СИМПТОМИ, СПИСЪЦИ И ОТГОВОРИ ОТ НОРМА, ОТКРИТИ В КЛИНИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОИТО НЕ СА КЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ОБРАЗЦИ
 19. УВРЕЖДАНЕ, ЗАБОЛЯВАНЕ И НЯКОИ ДРУГИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИЗЛАГАНЕТО НА ВЪНШНИ ПРИЧИНИ
 20. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ ЗА МОРБИЦИИ И МОРСТВО
 21. ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ДЪРЖАВАТА НА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНСТИТУЦИИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 22. Кодове за специални цели

В Русия Международната класификация на заболяванията от 10-та ревизия ( МКБ-10 ) е приета като единствен нормативен документ, който взема предвид честотата, причините за населението да разглежда медицинските съоръжения на всички отдели, причините за смъртта.

МКД-10 беше въведена в практиката на здравеопазване в целия RF през 1999 г. по заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27.05.97. №170

Пускането на новата версия ( МКД-11 ) е планирано през 2017 г.