МКБ 10 - Международна класификация на заболяванията от 10-та ревизия

Остеопатия при заболявания, класифицирани другаде (M90 *)

[намерете код, вижте по-горе]

M90.0 * Туберкулоза на костите (A18.0 +)

Изключено: Туберкулоза на гръбначния стълб ( M49.0 * )

M90.1 * Periostitis при други инфекциозни заболявания, класифицирани другаде

Вторичен сифилитичен периостит ( A51.4 + )

M90.2 * Остеопатия при други инфекциозни заболявания, класифицирани другаде

Остеомиелит :. ехинококова ( В67.2+ ). гонококал ( А54.4 + ). салмонела ( A02.2 + ) Сифилитична остеопатия или остеохондропатия ( A50.5 + , A52.7 + )

M90.3 * Остеонекроза с болест на Кейсон (T70.3 +)

M90.4 * Остеонекроза, дължаща се на хемоглобинопатия (D50-D64 +)

M90.5 * Остеонекроза при други заболявания, класифицирани другаде

M90.6 * Деформиране на остеита с неоплазма (C00-D48 +)

Деформация на остеита при злокачествени неоплазми в костите ( C40-C41 +)

M90.7 * Костни фрактури в неоплазмата (C00-D48 +)

Изключени: фрактура на гръбнака с неоплазма ( M49.5 * )

M90.8 * Остеопатия при други заболявания, класифицирани другаде

Остеопатия при бъбречна дистрофия ( N25.0 + )

Търсене в MKB-10

Търсене по текст:

Търсене по код ICD 10:

Търсене по азбучен ред

Класове на МКБ-10

 1. НЯКОИ ИНФЕКЦИОНИ И ПАРАЗИТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 2. Неоплазми
 3. Болести на кръвта, кръвоносните съдове и изолираните нарушения, които включват имунния механизъм
 4. Болести на ендокринната система, изхвърляне на храна и нарушение на обмен на вещества
 5. ПСИХИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТРУДОВЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
 6. Болести на нервната система
 7. Болести на очите и неговото устройство
 8. ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА КРАКАТА И ПОДГОТОВКАТА НА ЗЕМЯТА
 9. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 10. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ОРГАНИ
 11. Болести на храносмилателните органи
 12. ЗАБОЛЯВАНЕ НА КОЖАТА И ПОДКУЛАТОРНИТЕ КЛЕТКИ
 13. Болести на костите и мускулите и съединителните тъкани
 14. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СИСТЕМАТА НА UROLLEY
 15. ГРИЖА, ГЕННИ И ПЕРИОДА, ПОСТОЯНЕН ДЕН
 16. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ В ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД
 17. КОНГЕНИТНИ АНОМАЛИИ [РАЗРУШЕНИЯ], ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОСОМАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 18. СИМПТОМИ, СПИСЪЦИ И ОТГОВОРИ ОТ НОРМА, ОТКРИТИ В КЛИНИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОИТО НЕ СА КЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ОБРАЗЦИ
 19. УВРЕЖДАНЕ, ЗАБОЛЯВАНЕ И НЯКОИ ДРУГИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИЗЛАГАНЕТО НА ВЪНШНИ ПРИЧИНИ
 20. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ ЗА МОРБИЦИИ И МОРСТВО
 21. ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ДЪРЖАВАТА НА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНСТИТУЦИИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 22. Кодове за специални цели

В Русия Международната класификация на заболяванията от 10-та ревизия ( МКБ-10 ) е приета като единствен нормативен документ, който взема предвид честотата, причините за населението да разглежда медицинските съоръжения на всички отдели, причините за смъртта.

МКД-10 беше въведена в практиката на здравеопазване в целия RF през 1999 г. по заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27.05.97. №170

Пускането на новата версия ( МКД-11 ) е планирано през 2017 г.