МКБ 10 - Международна класификация на заболяванията от 10-та ревизия

Тубуло-интерстициални бъбречни лезии при заболявания, класифицирани другаде (N16 *)

N16.0 * Тубулоинтерстициално увреждане на бъбреците при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

Тубулоинтерстициално увреждане на бъбреците с: бруцелоза ( A23.- +). дифтерия ( А36.8 + ). салмонелоза ( A02.2 + ). септицемия (А40-А41 +). токсоплазмоза ( В58.8 + )

N16.1 * Тубулоинтерстициален бъбречно увреждане при неоплазми

Тубулоинтерстициално увреждане на бъбреците с: левкемия (C91-C95 +). лимфом (C81-C85 +, C96.- +). множествена миелома ( C90.0 + )

N16.2 * Тубулоинтерстициален бъбречно увреждане при кръвни заболявания и нарушения, включващи имунния механизъм

Тубулоинтерстициално увреждане на бъбреците с: смесена криоглобулинемия ( D89.1 + ). саркоидоза ( D86.- +)

N16.3 * Тубулоинтеристично увреждане на бъбреците при метаболитни нарушения

Тубулоинтерстициално увреждане на бъбреците с: цистиноза ( Е72.0 + ). акумулиране на гликоген ( E74.0 + ). Болестта на Уилсън ( E83.0 + )

N16.4 * Тубулоинтерстициално увреждане на бъбреците при системни заболявания на съединителната тъкан

Тубулоинтерстициално увреждане на бъбреците с: синдром на сухота [Sjögren] ( M35.0 + ). системен лупус еритематозус ( M32.1 + )

N16.5 * Тубулоинтерстициален бъбречно увреждане при отхвърляне на трансплант (T86 .- +)

N16.8 * Тубулоинтерстициален бъбречно увреждане при други заболявания, класифицирани другаде

Търсене в MKB-10

Търсене по текст:

Търсене по код ICD 10:

Търсене по азбучен ред

Класове на МКБ-10

 1. НЯКОИ ИНФЕКЦИОНИ И ПАРАЗИТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 2. Неоплазми
 3. Болести на кръвта, кръвоносните съдове и изолираните нарушения, които включват имунния механизъм
 4. Болести на ендокринната система, изхвърляне на храна и нарушение на обмен на вещества
 5. ПСИХИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТРУДОВЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
 6. Болести на нервната система
 7. Болести на очите и неговото устройство
 8. ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА КРАКАТА И ПОДГОТОВКАТА НА ЗЕМЯТА
 9. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 10. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ОРГАНИ
 11. Болести на храносмилателните органи
 12. ЗАБОЛЯВАНЕ НА КОЖАТА И ПОДКУЛАТОРНИТЕ КЛЕТКИ
 13. Болести на костите и мускулите и съединителните тъкани
 14. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СИСТЕМАТА НА UROLLEY
 15. ГРИЖА, ГЕННИ И ПЕРИОДА, ПОСТОЯНЕН ДЕН
 16. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ В ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД
 17. КОНГЕНИТНИ АНОМАЛИИ [РАЗРУШЕНИЯ], ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОСОМАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 18. СИМПТОМИ, СПИСЪЦИ И ОТГОВОРИ ОТ НОРМА, ОТКРИТИ В КЛИНИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОИТО НЕ СА КЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ОБРАЗЦИ
 19. УВРЕЖДАНЕ, ЗАБОЛЯВАНЕ И НЯКОИ ДРУГИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИЗЛАГАНЕТО НА ВЪНШНИ ПРИЧИНИ
 20. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ ЗА МОРБИЦИИ И МОРСТВО
 21. ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ДЪРЖАВАТА НА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНСТИТУЦИИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 22. Кодове за специални цели

В Русия Международната класификация на заболяванията от 10-та ревизия ( МКБ-10 ) е приета като единствен нормативен документ, който взема предвид честотата, причините за населението да разглежда медицинските съоръжения на всички отдели, причините за смъртта.

МКД-10 беше въведена в практиката на здравеопазване в целия RF през 1999 г. по заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27.05.97. №170

Пускането на новата версия ( МКД-11 ) е планирано през 2017 г.