МКБ 10 - Международна класификация на болестите, 10-та ревизия

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ В ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД (P00-P96)

Включва: нарушения, възникващи в перинаталния период, дори ако смъртта или заболяването се случи по-късно

Изключени са: вродени аномалии, деформации и хромозомни аномалии ( Q00-Q99 ), заболявания на ендокринната система, хранителни разстройства и метаболитни нарушения ( E00-E90 ) наранявания, отравяния и някои други последици от външни причини ( С00-Т98 ) новородено тетанус ( A33 )

Този клас съдържа следните блокове:

P00-P04 Поражения на плода и новороденото, причинени от състоянието на майката, усложнения от бременност, раждане и раждане

P05-P08 Нарушения, свързани с продължителността на бременността и растежа на плода

P10-P15 Увреждане на раждането

P20-P29 Респираторни и сърдечно-съдови нарушения, характерни за перинаталния период

P35-P39 Перинатални специфични инфекциозни заболявания

P50-P61 Хеморагични и хематологични нарушения при плода и новороденото

P70-P74 Преходни ендокринни и метаболитни нарушения, специфични за фетуса и новороденото

P75-P78 Нарушения на храносмилателната система в плода и новороденото

P80-P83 Условия, засягащи кожата и терморегулация в плода и новороденото

P90-P96 Други перинатални нарушения

Следното заглавие е отбелязано със звездичка:

P75 * Мекониум илеус

P00-P04 НА ФЕТАЛНАТА ЩЕТА И НЮБОРН, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ НА МАЙКАТА, КОМПЛЕКТИ НА БРЕМЕННОСТТА, РАЗТВОРИТЕ ЗА ДЕЦА И НАРОДА

Включени са следните състояния на майката, когато са посочени като причина за смърт или заболяване на плода или новороденото

P05-P08 ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА БРЕМЕННОСТТА И ФЕТАЛНИЯ РАСТЕЖ

P10-P15 ОБЩА ВРЕДА

P20-P29 ДИХАТЕЛНИ И КАРДИОВАСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИЧНИ ЗА ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД

P35-P39 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД

Включени: инфекции, придобити в утробата или по време на раждане

Изключени: асимптоматична инфекция, причинена от вируса на човешката имунна недостатъчност [HIV] ( Z21 ) вродена :. гонококова инфекция ( А54.- ). пневмония ( p23.- ). ( A50.- ) заболяване, причинено от човешки имунодефицитен вирус [HIV] ( В20-В24 ) инфекциозни заболявания, придобити след раждане ( A00-B99 , J10-J11) чревни инфекциозни заболявания ( A00-A09 ) лабораторно потвърждение за наличие на човешки имунодефицитен вирус [ HIV] ( R75 ) инфекциозни заболявания на майката като причина за смърт или заболяване на плода или новороденото, но без проявленията на тези заболявания при фетуса или новородения ( P00.2 ) тетанус на новороденото ( А33 )

P50-P61 ХЕМОРАГАГИЧНИ И ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВЪВ FETUS И NEWBORN

Изключени са: вродена стеноза и стриктура на жлъчния канал ( Q44.3 ) Синдром на Кригел- Найар ( E80.5 ) Синдром на Дубин-Джонсън ( E80.6 ) Синдром на Гилбърт ( E80.4 ) Хемолитична анемия ( D55-

P70-P74 ТРАНСФЕРИРАНЕ НА ЕНДОКРИЙНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ПРОБЛЕМИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА ЗА ФЕТУС И НЮБОРН

Включени: преходни ендокринни и метаболитни нарушения, като отговор на ендокринните и метаболитни нарушения в майката или на адаптация към извънматочната битка

P75-P78 УНИЩОЖАВАНЕ НА СМЕСИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ПЛОДОВЕТЕ И НЮБОРН

P80-P83 УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ ВЪНШНАТА КАПАЧКА И ТЕРМОРЕГУЛИРАНЕТО В ФЕТУС И НЮБОРН

P90-P96 ДРУГИ НАРУШЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ В ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД

Търсене в MKB-10

Търсене по текст:

Търсене по ICD код 10:

Търсене в азбуката

ICD-10 класове

 1. НЯКОИ ИНФЕКЦИОНИ И ПАРАЗИТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 2. Неоплазми
 3. Болести на кръвта, кръвообразуващи органи и някои нарушения, включващи имунния механизъм
 4. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЕНДОКСИЙНАТА СИСТЕМА, НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ХРАНАТА И ИЗМЕРВАНЕ НА ОБМЕН НА ВЕЩЕСТВА
 5. ПСИХИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТРУДОВЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
 6. Болести на нервната система
 7. ОЧИЧНИ БОЛЕСТИ И НЕГОВИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ АПАРАТИ
 8. Болести на ухото и мастоидния процес
 9. Болести на циркулационната система
 10. ЗАБОЛЯВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 11. ХРАНИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 12. Болести на кожата и подкожната тъкан
 13. Болести на костно-мускулна система и свързващи тъкани
 14. БОЛЕСТИ НА УРИНАРНАТА СИСТЕМА
 15. Бременност, раждане и постнатален период
 16. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ В ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД
 17. КОНГЕНИТНИ АНОМАЛИИ [РАЗЛИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ], ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОСОМАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 18. СИМПТОМИ, ЗНАЦИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ НОРМИ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПО ВРЕМЕ НА КЛИНИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОИТО НЕ СА КЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ОБРАЗЦИ
 19. Увреждания, отравяния и някои други последствия от експозицията на външни причини
 20. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ ЗА МОРБИЦИИ И МОРСТВО
 21. ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ДЪРЖАВАТА НА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЛЕЧЕНИЕТО В ИНСТИТУЦИЯТА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 22. Кодове за специални цели

В Русия Международната класификация на заболяванията от 10-та ревизия ( МКБ-10 ) беше приета като единен регулаторен документ, който отчита случаите, причините за обществените разговори към лечебните заведения на всички отдели, причините за смъртта.

МКБ-10 беше въведена в практиката на здравеопазване на цялата територия на Руската федерация през 1999 г. със заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27 май 1997 г. №170

Пускането на нова версия ( МКД-11 ) е планирано за 2017 г.