МКБ 10 - Международна класификация на заболяванията от 10-та ревизия

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ В ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД (P00-P96)

Включва: нарушения, протичащи в перинаталния период, дори ако смърт или заболяване настъпи по-късно

Изключени: вродени аномалии, деформации и хромозомни аномалии ( Q00-Q99 ), заболявания на ендокринната система, хранителни разстройства и метаболитни нарушения ( E00-E90 ) травми, отравяния и някои други ефекти от външни причини ( С00-Т98 ) тетанус на новороденото ( A33 )

Този клас съдържа следните блокове:

P00-P04 Фут и новородено, засегнати от майчините състояния, усложнения от бременност, раждане и раждане

P05-P08 Дисфункции, свързани с продължителността на бременността и растежа на плода

P10-P15 Травма при раждане

P20-P29 Респираторни и сърдечно-съдови нарушения, характерни за перинаталния период

P35-P39 Инфекциозни заболявания, специфични за перинаталния период

P50-P61 Хеморагични и хематологични нарушения при плода и новороденото

P70-P74 Преходни ендокринни и метаболитни нарушения, специфични за фетуса и новороденото

P75-P78 Нарушения на храносмилателната система в плода и новороденото

P80-P83 Условия, засягащи кожата и терморегулация на плода и новороденото

P90-P96 Други нарушения, които се появяват в перинаталния период

Звездичката се маркира със следното заглавие:

P75 * Мекониум илеус

P00-P04 ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ПЛОДОВЕ И НОВОБУРГОВИТЕ, КОИТО СА СЪСТОЯНИЕ НА МАЧАТА, КОМПЛЕКТИ НА БРЕМЕННОСТТА, ГЕНАТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО

Включени са следните състояния на майката, когато са посочени като причина за смърт или заболяване на плода или новороденото

P05-P08 БОЛЕСТИ, СВЪРЗАНИ С БОГАТСТВОТО НА БРЕМЕННОСТ И РАСТЕЖ НА ПЛОДОВЕ

P10-P15 ОБЩА ВРЕДА

P20-P29 ДИХАТЕЛНИ И КАРДИОВАСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИЧНИ ЗА ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД

P35-P39 ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ПЕРИНАТАЛЕН ПЕРИОД

Включени са инфекции, придобити в утробата или по време на раждането

Изключени: асимптоматична инфекция, причинена от вирус на човешката имунна недостатъчност [HIV] ( Z21 ) вродена. гонококова инфекция ( А54.- ). пневмония ( Р23.- ). ( A00.- ) Инфекциозни заболявания, получени след раждането ( A00-B99 , J10-J11) Чревни инфекциозни заболявания ( A00-A09 ) Лабораторно потвърждение за пренасяне на вируса на човешката имунна недостатъчност [ HIV] ( R75 ) инфекциозни заболявания на майката като причина за смърт или заболяване на плода или новороденото, но без проявления на тези заболявания при фетуса или новородения ( P00.2 ) тетанус на новороденото ( A33 )

P50-P61 ХЕМОРАГАГИЧНИ И ХЕМАТОЛОГИЧНИ НАРУШЕНИЯ В ПЛОДОВЕ И НЮБОРНИ

Изключени са: вродена стеноза и стриктура на жлъчните пътища ( Q44.3 ) Синдром на Криглер-Найяр ( E80.5 ) Синдром на Дубин-Джонсън ( E80.6 ) Синдром на Gilbert ( E80.4 ) наследствена хемолитична анемия ( D55-

P70-P74 ПРЕХОДНИ Ендокринни разстройства и обмен на вещества, специфични за плодовете и нововъведенията

Включени са преходни ендокринни и метаболитни нарушения, като отговор на ендокринните и метаболитни нарушения в майката или на приспособяване към извънматочната битка

P75-P78 ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СМЕСИТЕЛНАТА СИСТЕМА В ПЛОДОВЕ И NEWBORN

P80-P83 СЪСТОЯНИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ ВЪНШНИ ЗАЩИТА И ТЕРМОРЕГАЦИЯ В ПЛОДОВЕ И НЮБОР

P90-P96 ДРУГИ НАРУШЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ В ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД

Търсене в MKB-10

Търсене по текст:

Търсене по код ICD 10:

Търсене по азбучен ред

Класове на МКБ-10

 1. НЯКОИ ИНФЕКЦИОНИ И ПАРАЗИТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 2. Неоплазми
 3. Болести на кръвта, кръвоносните съдове и изолираните нарушения, които включват имунния механизъм
 4. Болести на ендокринната система, изхвърляне на храна и нарушение на обмен на вещества
 5. ПСИХИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТРУДОВЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
 6. Болести на нервната система
 7. Болести на очите и неговото устройство
 8. ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА КРАКАТА И ПОДГОТОВКАТА НА ЗЕМЯТА
 9. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 10. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ОРГАНИ
 11. Болести на храносмилателните органи
 12. ЗАБОЛЯВАНЕ НА КОЖАТА И ПОДКУЛАТОРНИТЕ КЛЕТКИ
 13. Болести на костите и мускулите и съединителните тъкани
 14. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СИСТЕМАТА НА UROLLEY
 15. ГРИЖА, ГЕННИ И ПЕРИОДА, ПОСТОЯНЕН ДЕН
 16. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ В ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД
 17. КОНГЕНИТНИ АНОМАЛИИ [РАЗРУШЕНИЯ], ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОСОМАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 18. СИМПТОМИ, СПИСЪЦИ И ОТГОВОРИ ОТ НОРМА, ОТКРИТИ В КЛИНИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОИТО НЕ СА КЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ОБРАЗЦИ
 19. УВРЕЖДАНЕ, ЗАБОЛЯВАНЕ И НЯКОИ ДРУГИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИЗЛАГАНЕТО НА ВЪНШНИ ПРИЧИНИ
 20. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ ЗА МОРБИЦИИ И МОРСТВО
 21. ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ДЪРЖАВАТА НА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНСТИТУЦИИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 22. Кодове за специални цели

В Русия Международната класификация на заболяванията от 10-та ревизия ( МКБ-10 ) е приета като единствен нормативен документ, който взема предвид честотата, причините за населението да разглежда медицинските съоръжения на всички отдели, причините за смъртта.

МКД-10 беше въведена в практиката на здравеопазване в целия RF през 1999 г. по заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27.05.97. №170

Пускането на новата версия ( МКД-11 ) е планирано през 2017 г.