МКБ 10 - Международна класификация на болестите, 10-та ревизия

КОНГЕНИТНИ АНОМАЛИИ [РАЗЛИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ], ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОСОМАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (Q00-Q99)

Изключени: вродени метаболитни нарушения ( E70-E90 )

Този клас съдържа следните блокове:

Q00-Q07 Вродени малформации на нервната система

Q10-Q18 Вродени аномалии на окото, ухото, лицето и шията

Q20-Q28 Вродени малформации на кръвоносната система

Q30-Q34 Вродени аномалии на дихателните пътища

Q35-Q37 Разкъсване на устните и небцето [цепнатина на устните и цепнатина на небцето]

Q38-Q45 Други вродени малформации на храносмилателната система

Q50-Q56 Вродени малформации на гениталните органи

Q60-Q64 Вродени аномалии на пикочната система

Q65-Q79 Вродени малформации и деформации на опорно-двигателния апарат

Q80-Q89 Други вродени малформации

Q90-Q99 Хромозомни аномалии, некласифицирани другаде

Q00-Q07 CONGENITAL ANOMALIES [РАЗЛИЧНИ ДЕФЕКТИ] НА НЕРВНАТА СИСТЕМА

Q10-Q18 КОНГЕНИТНИ АНОМАЛИИ [ПРОБЛЕМИ ПРИ РАЗВИТИЕ] ОЧИ, КРАСОТА, ЛЕД И ГЛАВА

Изключени: счупване на устните и небцето ( Q35-Q37 ) вродена аномалия :. ( Q05.0 , Q05.5 , Q67.5 , Q76.0 - Q76.4 ). ларинкса ( Q31.- ). NKD устни ( Q38.0 ). нос ( q30.- ). паращитовидна жлеза ( Q89.2 ). щитовидната жлеза ( Q89.2 )

Q20-Q28 КОНГЕНИТНИ АНОМАЛИИ [РАЗЛИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ] КРЪСТОВАРНИ СИСТЕМИ

Q30-Q34 CONGENITAL ANOMALIES [ РАЗВИТИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ] НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

Q35-Q37 КЛЕТКА И ЛЕКАРСТВА НА КЛЮЧОВЕТЕ [КЛЕТЪЧНА КРАКА И КАРТОННА МАСА]

Изключени: синдром на Робин ( Q87.0 )

Q38-Q45 ДРУГИ КОНГЕНОНИ АНОМАЛИИ [РАЗМЕРИ НА РАЗВИТИЕ] НА ЧУЖДЕСТРАННАТА СИСТЕМА

Q50-Q56 КОНГЕНИТНИ АНОМАЛИИ [ РАЗВИТИТЕЛНИ БОЛЕСТИ] ГЕНЕТАЛНИ ОРГАНИ

Изключени: синдром на синдрома на резистентност към андроген ( E34.5 ), свързан с аномалия на хромозомите и форма ( Q90-Q99 ) синдром на тестикуларна феминизация ( E34.5 )

Q60-Q64 КОНГЕНИТНИ АНОМАЛИИ [РАЗЛИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ] НА УРИНАРНАТА СИСТЕМА

Q65-Q79 CONGENITAL ANOMALIES [РАЗЛИЧНИ ДЕФЕКТИ] И ДЕФОРМАЦИЯ НА СИСТЕМАТА С МОСК

Q80-Q89 ДРУГИ КОНГЕНОСТИ АНОМАЛИИ [РАЗЛИЧНИ ДЕФЕКТИ]

Q90-Q99 ХРОМОСОМНИ АНОМАЛИИ, КОИТО НЕ СА КЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ОБРАЗЦИ

Търсене в MKB-10

Търсене по текст:

Търсене по ICD код 10:

Търсене в азбуката

ICD-10 класове

 1. НЯКОИ ИНФЕКЦИОНИ И ПАРАЗИТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 2. Неоплазми
 3. Болести на кръвта, кръвообразуващи органи и някои нарушения, включващи имунния механизъм
 4. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЕНДОКСИЙНАТА СИСТЕМА, НЕДОСТАТЪЧНОСТ НА ХРАНАТА И ИЗМЕРВАНЕ НА ОБМЕН НА ВЕЩЕСТВА
 5. ПСИХИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТРУДОВЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
 6. Болести на нервната система
 7. ОЧИЧНИ БОЛЕСТИ И НЕГОВИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ АПАРАТИ
 8. Болести на ухото и мастоидния процес
 9. Болести на циркулационната система
 10. ЗАБОЛЯВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 11. ХРАНИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 12. Болести на кожата и подкожната тъкан
 13. Болести на костно-мускулна система и свързващи тъкани
 14. БОЛЕСТИ НА УРИНАРНАТА СИСТЕМА
 15. Бременност, раждане и постнатален период
 16. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ В ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД
 17. КОНГЕНИТНИ АНОМАЛИИ [РАЗЛИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ], ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОСОМАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 18. СИМПТОМИ, ЗНАЦИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ НОРМИ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПО ВРЕМЕ НА КЛИНИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОИТО НЕ СА КЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ОБРАЗЦИ
 19. Увреждания, отравяния и някои други последствия от експозицията на външни причини
 20. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ ЗА МОРБИЦИИ И МОРСТВО
 21. ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ДЪРЖАВАТА НА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЛЕЧЕНИЕТО В ИНСТИТУЦИЯТА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 22. Кодове за специални цели

В Русия Международната класификация на заболяванията от 10-та ревизия ( МКБ-10 ) беше приета като единен регулаторен документ, който отчита случаите, причините за обществените разговори към лечебните заведения на всички отдели, причините за смъртта.

МКБ-10 беше въведена в практиката на здравеопазване на цялата територия на Руската федерация през 1999 г. със заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27 май 1997 г. №170

Пускането на нова версия ( МКД-11 ) е планирано за 2017 г.