МКБ 10 - Международна класификация на заболяванията от 10-та ревизия

Други вродени малформации на червата (Q43)

Q43.0 Дивертикул на Мекел

Консервирани :. уплътнителен мезентериален канал. жълтъчен канал

Q43.1 Болест на Hirschsprung

Аганглионоза Вродена (аганглион) мегаколон

Q43.2 Други вродени функционални аномалии на дебелото черво

Вродено разширяване на дебелото черво

Q43.3 Вродени аномалии на чревно фиксиране

Вродени адхезии. анормален жлеза. Перитонеума на мембраната на Джаксън Грешно завой на дебелото черво Turn :. Недостатъчно}. непълна} на слепи и двоеточие. недовършен} Общ мезентеризъм

Q43.4 Удвояване на червата

Q43.5 Ектопичен анус

В43.6 Вродена фистула на ректума и ануса

Изключени: вродена фистула :. ректовагинал ( Q52.2 ). urethrorectal ( Q64.7 ) пилонидална фистула или синус ( L05.- ) при отсъствие, атрезия и стеноза на ректума и ануса ( Q42.0 , Q42.2 )

Q43.7 Оцеляване на клоака

Cloaca BDU

Q43.8 Други определени чревни аномалии

Вродена :. синдром на цекумента. дивертикулум на дебелото черво. дивертикулум на червата Dolihokolon Megaloaddix Megaloduodenum Microcolon Транспониране :. допълнение. на дебелото черво. червата

Q43.9 Вродена аномалия на червата, неуточнена

Търсене в MKB-10

Търсене по текст:

Търсене по код ICD 10:

Търсене по азбучен ред

Класове на МКБ-10

 1. НЯКОИ ИНФЕКЦИОНИ И ПАРАЗИТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 2. Неоплазми
 3. Болести на кръвта, кръвоносните съдове и изолираните нарушения, които включват имунния механизъм
 4. Болести на ендокринната система, изхвърляне на храна и нарушение на обмен на вещества
 5. ПСИХИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТРУДОВЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
 6. Болести на нервната система
 7. Болести на очите и неговото устройство
 8. ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА КРАКАТА И ПОДГОТОВКАТА НА ЗЕМЯТА
 9. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 10. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ОРГАНИ
 11. Болести на храносмилателните органи
 12. ЗАБОЛЯВАНЕ НА КОЖАТА И ПОДКУЛАТОРНИТЕ КЛЕТКИ
 13. Болести на костите и мускулите и съединителните тъкани
 14. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СИСТЕМАТА НА UROLLEY
 15. ГРИЖА, ГЕННИ И ПЕРИОДА, ПОСТОЯНЕН ДЕН
 16. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ В ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД
 17. КОНГЕНИТНИ АНОМАЛИИ [РАЗРУШЕНИЯ], ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОСОМАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 18. СИМПТОМИ, СПИСЪЦИ И ОТГОВОРИ ОТ НОРМА, ОТКРИТИ В КЛИНИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОИТО НЕ СА КЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ОБРАЗЦИ
 19. УВРЕЖДАНЕ, ЗАБОЛЯВАНЕ И НЯКОИ ДРУГИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИЗЛАГАНЕТО НА ВЪНШНИ ПРИЧИНИ
 20. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ ЗА МОРБИЦИИ И МОРСТВО
 21. ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ДЪРЖАВАТА НА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНСТИТУЦИИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 22. Кодове за специални цели

В Русия Международната класификация на заболяванията от 10-та ревизия ( МКБ-10 ) е приета като единствен нормативен документ, който взема предвид честотата, причините за населението да разглежда медицинските съоръжения на всички отдели, причините за смъртта.

МКД-10 беше въведена в практиката на здравеопазване в целия RF през 1999 г. по заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27.05.97. №170

Пускането на новата версия ( МКД-11 ) е планирано през 2017 г.