МКБ 10 - Международна класификация на болестите от десетата ревизия

Лице, което е било в автомобил и е пострадало при сблъсък с неподвижен или неподвижен предмет (V47)

V47.0 Шофьор е ранен при пътнотранспортно произшествие

V47.1 Пътник, ранен при пътнотранспортно произшествие

V47.2 Лице извън превозното средство и ранено при пътнотранспортно произшествие

V47.3 Лице без допълнителни уточнения, което е било в автомобил и е пострадало при пътнотранспортно произшествие

V47.4 Лице, пострадало при качване или качване

V47.5 Шофьор е ранен при пътнотранспортно произшествие

V47.6 Пътник, ранен при пътнотранспортно произшествие

V47.7 Лице, което е било извън превозното средство и е ранено при пътнотранспортно произшествие

V47.9 Лице без допълнителни уточнения, което е било в автомобил и е пострадало при пътнотранспортно произшествие

Търсене в MKB-10

Търсене по текст:

Търсене по ICD 10 код:

Търсене на азбука

ICD-10 класове

 1. НЯКОИ ИНФЕКЦИОННИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ
 2. НОВИ ФОРМАЦИИ
 3. Заболявания на кръвта, кръвообразуващите органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм
 4. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЕНДОКРИННАТА СИСТЕМА, ХРАНЕНЕТО НА ХРАНИТЕ И НАРУШЕНИЯТА НА МЕТАБОЛИЗЪМ
 5. МЕНТАЛНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕТО
 6. БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА
 7. ЗАБОЛЯВАНЕ НА ОЧИТЕ И НЕГО ДОПЪЛНИТЕЛНИ АПАРАТИ
 8. БОЛЕСТИ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА УШИТЕ И МОСКВА
 9. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦИРКУЛАТОРНАТА СИСТЕМА
 10. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 11. ДИГИСТИВНИ БОЛЕСТИ
 12. Заболявания на кожата и подкожната тъкан
 13. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КОСТНО-МУЗКУЛЯРНАТА СИСТЕМА И СВЪРЗВАТЕЛЕН ЦИКВ
 14. Заболявания на пикочно-половата система
 15. БРЕМЕННОСТ, ДЕТЕ И РАЗПОЛОЖЕНИЕ
 16. РАЗДЕЛНИ УСЛОВИЯ, ПРЕСТАВЛЕНИ В ПЕРИНАЛЕН ПЕРИОД
 17. Вродени малформации, малформации, деформации и хромозомни аномалии
 18. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, идентифицирани в клинични и лабораторни изследвания, които не са класифицирани в други рубрики
 19. Травми, отравяне и някои други последствия от излагане на външни причини
 20. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ ЗА МОРБИДНОСТ И МОРТАЛНОСТ
 21. ФАКТОРИ, ВЛИЯВАНЕ НА ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО И НА ЗДРАВЕТО
 22. Кодове със специално предназначение

В Русия беше приета Международната класификация на болестите от 10-та ревизия ( МКБ-10 ) като единен регулаторен документ за отчитане на заболеваемостта, причините за публичните обжалвания към медицинските заведения на всички отделения и причините за смъртта.

ICD-10 е въведен в практиката на здравеопазването в цялата Руска федерация през 1999 г. със заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 05.27.97. № 170

Пускането на нова редакция ( ICD-11 ) е планирано за 2017 г.