МКБ 10 - Международна класификация на заболяванията от 10-та ревизия

Други цереброваскуларни заболявания (I67)

Изключени: последиците от тези условия ( I69.8 )

I67.0 Стратификация на церебралните артерии без разкъсване

Изключени: разрушаване на церебрални артерии ( I60.7 )

I67.1 Аневризъм на мозъка без разкъсване

Мозъчен (и) :. аневризма на BDU. артериовенозна фистула, получена Изключена: вродена аневризма на мозъка без разкъсване ( Q28.- ) разкъсан мозъчен аневризъм ( I60.9 )

I67.2 Церебрална атеросклероза

Атерома на артериите на мозъка

I67.3 Прогресивна съдова левкоенцефалопатия

Болест на Binswanger Изключена: субкортикална съдова деменция ( F01.2 )

I67.4 Хипертонична енцефалопатия

Болестта на Миамой

I67.6 Не-венозна тромбоза на вътречерепната венозна система

Неспециална тромбоза :. вените на мозъка. интракраниален венозен синус Изключени: състояния, които причиняват церебрален инфаркт ( I63.6 )

I67.7 Церебрален артериит, некласифициран другаде

I67.8 Други специфични заболявания на мозъчните съдове

Остра мозъчно-съдова недостатъчност BDU Исхемия на мозъка (хронична)

I67.9 Мозъчно-съдова болест, неуточнена

Търсене в MKB-10

Търсене по текст:

Търсене по код ICD 10:

Търсене по азбучен ред

Класове на МКБ-10

 1. НЯКОИ ИНФЕКЦИОНИ И ПАРАЗИТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 2. Неоплазми
 3. Болести на кръвта, кръвоносните съдове и изолираните нарушения, които включват имунния механизъм
 4. Болести на ендокринната система, изхвърляне на храна и нарушение на обмен на вещества
 5. ПСИХИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ТРУДОВЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
 6. Болести на нервната система
 7. Болести на очите и неговото устройство
 8. ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА КРАКАТА И ПОДГОТОВКАТА НА ЗЕМЯТА
 9. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 10. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ОРГАНИ
 11. Болести на храносмилателните органи
 12. ЗАБОЛЯВАНЕ НА КОЖАТА И ПОДКУЛАТОРНИТЕ КЛЕТКИ
 13. Болести на костите и мускулите и съединителните тъкани
 14. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СИСТЕМАТА НА UROLLEY
 15. ГРИЖА, ГЕННИ И ПЕРИОДА, ПОСТОЯНЕН ДЕН
 16. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ В ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД
 17. КОНГЕНИТНИ АНОМАЛИИ [РАЗРУШЕНИЯ], ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОСОМАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 18. СИМПТОМИ, СПИСЪЦИ И ОТГОВОРИ ОТ НОРМА, ОТКРИТИ В КЛИНИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОИТО НЕ СА КЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ОБРАЗЦИ
 19. УВРЕЖДАНЕ, ЗАБОЛЯВАНЕ И НЯКОИ ДРУГИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИЗЛАГАНЕТО НА ВЪНШНИ ПРИЧИНИ
 20. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ ЗА МОРБИЦИИ И МОРСТВО
 21. ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ДЪРЖАВАТА НА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНСТИТУЦИИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 22. Кодове за специални цели

В Русия Международната класификация на заболяванията от 10-та ревизия ( МКБ-10 ) е приета като единствен нормативен документ, който взема предвид честотата, причините за населението да разглежда медицинските съоръжения на всички отдели, причините за смъртта.

МКД-10 беше въведена в практиката на здравеопазване в целия RF през 1999 г. по заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27.05.97. №170

Пускането на новата версия ( МКД-11 ) е планирано през 2017 г.