МКБ 10 - Международна класификация на болестите от десетата ревизия

Вирусна пневмония, некласифицирана другаде (J12)

Включени: бронхопневмония, причинена от вируси, различни от грипния вирус Изключени: вродена пневмония на рубеола ( P35.0 ):. аспирация :. NOS ( J69.0 ) за анестезия:. по време на раждане и раждане ( O74.0 ). по време на бременност ( O29.0 ). в следродилния период ( O89.0 ). новородено ( P24.9 ). чрез вдишване на твърди и течни вещества ( J69.- ). вродена ( P23.0 ). с грип ( J10.0 , J11.0 ). интерстициална NOS ( J84.9 ). тлъсти ( J69.1 )

J12.0 Аденовирусна пневмония

J12.1 Респираторна синцитиална вирусна пневмония

J12.2 Пневмония, причинена от вирус на парагрип

J12.8 Други вирусни пневмонии

J12.9 Вирусна пневмония, неуточнена

Търсене в MKB-10

Търсене по текст:

Търсене по ICD 10 код:

Търсене на азбука

ICD-10 класове

 1. НЯКОИ ИНФЕКЦИОННИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ
 2. НОВИ ФОРМАЦИИ
 3. Заболявания на кръвта, кръвообразуващите органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм
 4. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЕНДОКРИННАТА СИСТЕМА, ХРАНЕНЕТО НА ХРАНИТЕ И НАРУШЕНИЯТА НА МЕТАБОЛИЗЪМ
 5. МЕНТАЛНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ
 6. БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА
 7. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОЧИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ АПАРАТ
 8. БОЛЕСТИ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА УШИТЕ И МОСКВА
 9. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦИРКУЛАТОРНАТА СИСТЕМА
 10. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 11. ДИГИСТИВНИ БОЛЕСТИ
 12. Заболявания на кожата и подкожната тъкан
 13. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КОСТНО-МУЗКУЛЯРНАТА СИСТЕМА И СВЪРЗВАТЕЛЕН ЦИКВ
 14. Заболявания на пикочно-половата система
 15. БРЕМЕННОСТ, ДЕТЕ И РАЗПОЛОЖЕНИЕ
 16. РАЗДЕЛНИ УСЛОВИЯ, ПРЕСТАВЛЕНИ В ПЕРИНАЛЕН ПЕРИОД
 17. Вродени малформации, малформации, деформации и хромозомни аномалии
 18. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, идентифицирани в клинични и лабораторни изследвания, които не са класифицирани в други рубрики
 19. Травми, отравяне и някои други последствия от излагане на външни причини
 20. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ ЗА МОРБИДНОСТ И МОРТАЛНОСТ
 21. ФАКТОРИ, ВЛИЯВАНЕ НА ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО И НА ЗДРАВЕТО
 22. Кодове със специално предназначение

В Русия беше приета Международната класификация на болестите от 10-та ревизия ( ICD-10 ) като единен регулаторен документ за отчитане на заболеваемостта, причините за публични обжалвания към медицински институции от всички отделения и причините за смъртта.

ICD-10 е въведен в практиката на здравеопазването в цялата Руска федерация през 1999 г. със заповед на Министерството на здравеопазването на Русия от 27.07.97 г. № 170

Пускането на нова редакция ( ICD-11 ) е планирано за 2017 г.